Stabilirea autorității parentale

Activitatea de evaluare pentru stabilirea autorității parentale se circumscrie principiului interesului superior al copilului respectiv dreptul copilului la o dezvoltare fizică și morală normală, la echilibru socio-afectiv și la viața de familie.
Pentru determinarea interesului superior al copilului se vor avea în vedere cel puțin următoarele:

  1. nevoile de dezvoltare fizică, psihologică, de educație și sănătate, de securitate, stabilitate și apartenența la o familie;
  2. opinia copilului, în funcție de vârsta și gradul de maturitate;
  3. istoricul copilului, având în vedere, în mod special, situațiile de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului, precum și potențialele situații de risc care pot interveni în viitor;
  4. capacitatea părinților sau a persoanelor care urmează să se ocupe de creșterea și îngrijirea copilului de a răspunde nevoilor concrete ale acestuia;
  5. menținerea relațiilor personale cu persoanele față de care copilul a dezvoltat relații de atașament.

 

Evaluarea psihologică poate cuprinde și aprecieri cu privire la abilitățile parentale și un plan de parental. În funcție de obiectivele stabilite, vor fi evaluați copilul(ii) și părintele(ții) acestuia. Pentru realizarea evaluării, în medie este nevoie de 3-5 întâlniri iar finalizarea raportului nu se face mai devreme de 30 de zile.