Publicatii

Expertiza psihologică a copilului abuzat/neglijat

Interesul superior al copilului

Ghid de audiere a copilului in proceduri judiciare

Managementul furiei pentru (pre)adolescenți